Iedere Druppel Helpt

Stichting Iedere Druppel Helpt heeft ten doel de ondersteuning van mensen of projecten met een hulpvraag, steun- en hulpbehoevenden, in de samenleving in het binnen- en buitenland in de meest brede zin van het woord. Stichting Iedere Druppel Helpt tracht haar doel te bereiken door middel van donaties, ondersteuning van projecten en acties alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn. Voor de jaren 2018 tot en met 2020 is als beleid vastgelegd dat we maximaal 3 projecten langdurig willen ondersteunen inclusief intensief en structureel contact met het project. Daarnaast jaarlijks ondersteuning aan minimaal 7 kleinere eenmalige projecten.

Lees meer >>

Donateurs

Wijngen International BV

Zeer betrokken bij projecten zie ook www.vanwijngen.nl

Bekijk donateur >>

Gedurende het boekjaar 2018 28 druppels ontvangen totaal euro 14824

Voor boekjaar 2019 begroot te ontvangen totaal bedrag 7500 euro

Bekijk donateur >>

Bekijk hier meer donateurs >>

Lopende projecten

Nisporeni Moldavie

Dekens en voedselpakketten tbv gezinnen in Moldavie

Lees meer over dit project >>

Children Asking

Support aan kinderen die leven onder moeilijke omstandigheden in Brazilie

Lees meer over dit project >>

Bekijk hier meer projecten >>

Social Media

Like ons!

Volg ons!

Stichting Iedere Druppel Helpt is door de Belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling. Uw giften en donaties aan de stichting zijn fiscaal volledig aftrekbaar.