Iedere Druppel Helpt

Woonplaats:

Barendrecht

E-mail:

info@iederedruppelhelpt.nl

Bankrekening:

NL18 RABO 0322 3362 60

KvK-nummer:

55641423

ANBI-nummer:

84051

Fiscaal nummer Belastingdienst:

851798445

Social Media

Like ons!

Volg ons!

Meer informatie

Wim heeft in september 2012 een interview gegeven in het blad "Pomp Shop". Daarin vertelt hij over het ontstaan van de stichting. Zie hiervoor de eerste drie afbeeldingen.
De volgende drie afbeeldingen bestaan uit het jaarverslag over 2018, met vermelding van de (onbezoldigde) bestuursleden.
De nieuwsbrieven van december 2016/2015/2013, en de nieuwjaarsgroeten ultimo 2018/2017/2015 treft u vervolgens aan.

Interview "Pomp Shop"


Jaarverslag 2018


Nieuwbrief dec 2016


Nieuwbrief dec 2015


Nieuwbrief dec 2013


Nieuwjaarsgroeten