Help ons mee mensen of projecten met een hulpvraag, steun- en hulpbehoevenden te ondersteunen!
Geef ook een donatie

Wordt ook donateur

Jaar

Jaren

Druppels

Druppels

Euro gedoneerd

Euro gedoneerd

Besteed aan projecten

Besteed aan projecten
Jaar

Druppels

Euro gedoneerd

Besteed aan projecten

Jaar

Druppels

Euro gedoneerd

Besteed aan projecten
Stichting Iedere Druppel Helpt heeft ten doel de ondersteuning van mensen of projecten met een hulpvraag, steun- en hulpbehoevenden, in de samenleving in het binnen- en buitenland in de meest brede zin van het woord. Stichting Iedere Druppel Helpt tracht haar doel te bereiken door middel van donaties, ondersteuning van projecten en acties alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Voor de jaren 2021 tot en met 2023 is als beleid vastgelegd dat we maximaal 3 projecten langdurig willen ondersteunen inclusief intensief en structureel contact met het project. Daarnaast jaarlijks ondersteuning aan minimaal 7 kleinere eenmalige projecten.

Laatste Projecten

Charity Hands microkredieten India

Support aan leprakolonie en een bergstam in de heuvels van Kalimpong India via microkredieten Charity Hands Via Charity Hands support aan het werk van Sam & Karin Johnson in India.Het bedrag zal worden besteed voor een groep mensen, die in deze corona tijd het...

Lees meer

Edwin Tanzania Salasala VOETBALproject Dar es Salaam

en support 11-tal STUDENTEN met school- en boekengeld 2014 tot en met 2020 Salasala kids club en hulp studenten Tanzania Ondersteunen voetbalproject voor kinderen en jongeren uit de sloppenwijken en steengroeven van Dar es Salaam. Aandacht voor kleinere kinderen in de...

Lees meer

Stichting Iedere Druppel Helpt is door de Belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling. Uw giften en donaties aan de stichting zijn fiscaal volledig aftrekbaar.

Neem contact met ons op