Over ons

 

Iedere Druppel Helpt

Ons verhaal

Ina en Wim en hun kinderen Ruben/Joanne, Annieke/Harm-Jan en Edwin/Charlotte hebben besloten zich met de Stichting Iedere Druppel Helpt te gaan inzetten (voor projecten) voor mensen in de samenleving die het veel minder hebben dan wijzelf, zowel in het binnen- als in het buitenland. Met de ervaringen van Wim als registeraccountant en ondernemer en van Ina in de makelaardij en jarenlange inzet als vrijwilliger in het kader van huisvesting en onderwijs. Wij hopen samen met onze kinderen iets voor de ander te kunnen betekenen.

Wat wij doen

Stichting Iedere Druppel Helpt heeft ten doel de ondersteuning van mensen of projecten met een hulpvraag, steun- of hulpbehoevenden, in de samenleving in het binnen- en buitenland in de meest brede zin van het woord. De Stichting Iedere Druppel Helpt tracht haar doel te bereiken door middel van donaties, ondersteuning van projecten en acties alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn.

We willen graag kleinschalige ‘story’telling projecten in binnen- en buitenland ondersteunen. Budgetten van deze projecten zijn meestal goed geregeld en initiatiefnemers (de ’trekkers’) van de projecten zorgen voor eigen sponsors. Maar dan is er een ‘klein’ probleem waarvoor geen budget is op dat moment. Kan zijn reparatie van de auto om water te brengen in de sloppenwijk, of een derde inbraak die week en geen hout meer om jongens uit de wijk scholing te geven of kinderen niet meer te kunnen voorlezen omdat boeken weg zijn. In die situaties willen wij graag samen helpen. Belangrijk is dat we het project kennen en nadat we geholpen hebben zien we de auto weer rijden en de mensen in de sloppenwijk krijgen weer hun soep of water, de jongens zijn al weer het werk om hondenhokken te timmeren en tienermoeders en kinderen kunnen weer les krijgen en of studeren.

Deze ‘story’telling projecten hebben een hoge gun-factor. Donateurs of investeerders investeren in deze projecten omdat de initiatiefnemers met passie kunnen vertellen over hun idee en voortgang van het project dat dit meteen aansluit op de belevingswereld van de donateur, de zogenaamde klik. Het project is een inspirerend verhaal, dat eenvoudig is door te vertellen en waar iedereen die het vertelt en hoort warm van wordt. Donateurs worden ambassadeurs die continue op de hoogte blijven van de voortgang van het project, ze waar nodig vraagt om hulp/ondersteuning om het project verder onder de aandacht te brengen teneinde ook het zo eenvoudig mogelijk te maken het ‘verhaal’ en de noodzaak van het project verder te verspreiden. Informatie wordt deelbaar gemaakt via sociale media en regelmatige updates van nieuwsbrieven en verantwoordingen. Op bijeenkomsten, bij sportclubs of op andere locaties worden de ‘verhalen’ persoonlijk verteld en wordt de passie overgebracht op potentiele donateurs.

Iedereen kent dergelijke ‘story’telling projecten in de familie of vrienden die dit werk doen. Al deze projecten kunnen vrienden krijgen als ze mee gaan doen. Hoge gun-factor en een klik met de donateur geeft vriendschap.

De stichting garandeert dat 100% van de donaties rechtstreeks ten goede komt aan de projecten om accute problemen op te lossen. Al de donaties ‘druppels’ bij elkaar zorgen ervoor dat de projecten voor accute hulp kunnen aankloppen en dat die mogelijk opgelost kan worden, iedere ‘druppel’ donateur kan het volgen en is er meer nodig dan volgt er nadere specifeke informatie.

Alle projecten krijgen vermelding op deze website.

Stichting Iedere Druppel Helpt is door de Belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling. Uw giften en donaties aan de stichting zijn fiscaal volledig aftrekbaar.

Neem contact met ons op