Contact

 

Iedere Druppel Helpt

Stuur ons een bericht

Algemene gegevens

Woonplaats

Barendrecht

Bankrekening

NL18 RABO 0322 3362 60

KvK-nummer

55641423

ANBI-nummer

84051

BTW-Nummer

851798445

Media & Pers

Wim heeft in september 2012 een interview gegeven in het blad “Pomp Shop”. Daarin vertelt hij over het ontstaan van de stichting. Zie hiervoor de eerste drie afbeeldingen.
De volgende drie afbeeldingen bestaan uit het jaarverslag over 2019, met vermelding van de (onbezoldigde) bestuursleden.
De nieuwsbrieven van december 2016/2015/2013, en de nieuwjaarsgroeten ultimo 2018/2017/2015 treft u vervolgens aan.

Stichting Iedere Druppel Helpt is door de Belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling. Uw giften en donaties aan de stichting zijn fiscaal volledig aftrekbaar.

Neem contact met ons op