Elvera Tol project Jeffrey’s Bay Zuid Africa 2014 tm 2016

Elvera Tol project Jeffreys Bay Zuid Africa 2014 tm (maart) 2016

Zuid Africa

Victory 4 All Jeffreys Bay. Voordat ik jullie wat vertel over de prachtige stichting waar ik komende 1,5 jaar werkzaam zal zijn, zal ik mezelf eerst kort voorstellen. Ik ben Elvera Tol, 25 jaar en inmiddels opgeleid in de economie en de zorg. Hierdoor kan ik dus lekker breed ingezet worden. Ik ben opgegroeid in een liefhebbend gezin en heb van kinds af aan altijd al mogen horen van onze geweldige liefdevolle Vader in de hemel. Ik vind het geweldig dat ik in Zuid-Afrika nu ook die liefde aan de mensen daar mag gaan laten zien! De stichting Victory 4 All, waarbij ik al tweemaal mijn werkvakantie heb doorgebracht is gevestigd in Jeffreys Bay. Zij verlenen voornamelijk hulp aan de kinderen in de sloppenwijken aldaar. Door middel van het geven van praktische hulp, onderwijs en zorg worden de kinderen enorm gezegend en hebben ze een grotere kans op een betere toekomst. Vorig jaar december heeft de stichting haar 10 jarig jubileum gevierd en een presentatie gegeven over het werk dat zij verrichten. Het is fantastisch om te zien hoeveel succesvolle projecten er nu lopen! Te beginnen met de kleuterschool Noahs Ark, hier worden de kleuters (1 t/m 6 jaar) voorbereid op de basisschool. Hierna mogen ze doorstromen naar de Victory 4 All Christian School, dat is een basisschool waar ze goed onderwijs krijgen en er ook gewerkt wordt aan de persoonlijke ontwikkeling van het kind. Hiernaast is er voor de gehandicapten kinderen de Rainbow dagopvang. Dit is een veilige plaats voor deze kwetsbare kinderen waar ze onderwijs, voedsel en liefde ontvangen. Verder zijn er ook nog 7 pleeghuizen, waar per woning 6 kinderen in gezinsverband opgevangen worden. Verder wordt er hulp verleend door het uitdelen van brood vanuit de eigen bakkerij, het organiseren van vakantieprogrammas en buitenschoolse activiteiten. Al met al kan er dus wel gezegd worden dat er genoeg gebeurt en ik hoop hierin ook mijn steentje bij te gaan dragen! Ik zal me voornamelijk gaan richten op de administratie, maar ik hoop ook in andere onderdelen van het project werkzaam te kunnen zijn. Wilt u meer informatie over de stichting en het werk dat ze doen, dan verwijs ik u graag door naar de website: www.victory4all.nl